Midnight Crew – Igwe

Kosobabire Kosi Baba bire Ko ma sOlorun bi ire Igwe! [ x2] E ba mi gbOlorun tobi Oba nla oba to ga E ba mi gbOlorun tobi Edumare oba to ga Igwe [x4] Kosobabire Laye
Midnight Crew – Igwe.mp3 Audio | Free

Download

More From Midnight Crew

You May Also Like